மதிப்புக் கூட்டப்பட்ட இணைச் சேவைகள்

allied-value-added-services

டிஜிட்டல் பாதுகாப்புப் பெட்டகம் சேவை வழங்குனர்கள், பாஸ்வேர்ட் மேலாண்மை நிறுவனங்கள், கஸ்டடியன் சேவை, நிறைவேற்றுபவர் மற்றும் அறங்காவலர் நிறுவனங்கள், செல்வ மேலாண்மை ஆலோசனை நிறுவனங்கள், வாரிசுரிமை திட்டமிடுபவர்கள் மற்றும் இழப்புக்கு உள்ளான குடும்பத்தில் எஞ்சியிருக்கும் துணைவர்/நெருங்கிய உறவினருக்கு குடும்ப அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றுக்கான கூட்டணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

அசையாச் சொத்துக்களின் உரிமை மாற்றம்

Transfer-Transmission-immovable

மனை, வீடு, சொத்து மற்றும் மற்றவை உள்ளிட்ட ஆனால் அவற்றோடு மட்டும் வரையறுக்கப்படாத அசையாச் சொத்துக்களின் தடங்கல் இல்லாத உரிமை மாற்றத்திற்கு இறந்தவரின் வாரிசுகள்/பயனாளிகளுடன் அனைத்துச் செயல்முறைகளையும் முடிக்க உதவுதல், வழிகாட்டுதல்.

உரிமைகோரல் தீர்வு

claim-settlement

EPF உரிமைக் கோரிக்கை மற்றும் பணியில் இருக்கும்போது மரணம் ஏற்படுவது மற்றும் பிற குறிப்பிட்ட சூழல்களில் வேறு எந்த விபத்துக் கிளைம்கள் உள்ளிட்ட ஆனால் அவற்றோடு மட்டும் வரையறுக்கப்படாத பணியமர்த்துநர்கள், காப்பீட்டாளர்கள் மற்றும் பிறரிடம் நிலுவையிலுள்ள நிலுவைத் தொகைக்கான தீர்வுக்கு

வரி உதவி

tax-assistance

எந்த வித வரி ஆலோசனைக்கும் எம்பேனல் செய்யப்பட்ட நிபுணர்களுக்கு அறிமுகம் செய்வதன் மூலம் பயனாளி/வாரிசுக்கு உதவி வழங்குவது. இந்தியாவில் வசிக்காத இந்தியர்களுக்கு வாரிசுரிமை வரிவிதித்தல் (FATCA & CRS இன் படி இணக்கம்) மற்றும் NRIகளுக்கான CRS அறிவிப்புகள் தொடர்பாக காலமுறை இணக்கம் ஆகியவற்றுக்கு உதவுவதற்காக பயிற்சி பெற்ற சார்டட் அக்கவுண்டண்ட்கள் மற்றும் CA நிறுவனங்களுடன் கூட்டு.

சட்ட உதவி உயில் எழுதுதல் மற்றும் மேலாண்மை

legal-assistance will-drafting

புகழ்பெற்ற வழக்கறிஞர்களிடமிருந்து சட்ட ஆலோசனைப் பெறும் இந்திய அளவிலான வசதி மற்றும் குழப்பான குடும்பச் சூழல்களுக்கான சட்ட உதவியுடன் எஞ்சியுள்ள துணைவருக்கு உயில் எழுத உதவுதல், சீக்கிங், புரொபேட், வாரிசுச் சான்றிதழ் போன்றவை தொடர்பான உயில் மேலாண்மை.

அசையும் சொத்துக்களின் உரிமை மாற்றம்

Transfer-Transmission

உயிலுடன் அல்லது உயில் இல்லாத PPF, EPF சேமிப்புகள் , போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேமிப்புகள், பேங்க் சேமிப்புகள், பேங்க்/கம்பெனி டெபாசிட்கள், மியூச்சுவல் ஃபண்டு முதலீடுகள், ஈக்விட்டி ஷேர் போர்ட்போலியோ மற்றும் பாண்டுகள் உள்ளிட்ட ஆனால் அவற்றோடு மட்டும் வரையறுக்கப்படாத அசையும்  சொத்துக்களின் தடங்கல் இல்லாத உரிமை மாற்றத்திற்கு இறந்தவரின் வாரிசுகள்/பயனாளிகளுடன் அனைத்துச் செயல்முறைகளையும் முடிக்க உதவுதல், வழிகாட்டுதல்.