உயிலுடன் அல்லது உயில் இல்லாத PPF, EPF சேமிப்புகள் , போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேமிப்புகள், பேங்க் சேமிப்புகள், பேங்க்/கம்பெனி டெபாசிட்கள், மியூச்சுவல் ஃபண்டு முதலீடுகள், ஈக்விட்டி ஷேர் போர்ட்போலியோ மற்றும் பாண்டுகள் உள்ளிட்ட ஆனால் அவற்றோடு மட்டும் வரையறுக்கப்படாத அசையும்  சொத்துக்களின் தடங்கல் இல்லாத உரிமை மாற்றத்திற்கு இறந்தவரின் வாரிசுகள்/பயனாளிகளுடன் அனைத்துச் செயல்முறைகளையும் முடிக்க உதவுதல், வழிகாட்டுதல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *