எங்கள் லோகோவின் பகுத்தறிவு

கைரேகை நிலைத்து நிற்பதைக் குறிக்கிறது. விரலை எடுத்த பிறகும் “பதிவை” விட்டுச் செல்கிறது.

கைரேகை என்பது, உடைமைவழி சொத்தின் உரிமை மாற்றத்தைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம், உயிலுடைமையைப் பாதுகாப்பதற்கான எங்களது உறுதியைக் குறிக்கிறது.

wpChatIcon