ಪಿಪಿಎಫ್, ಇಪಿಎಫ್ ಉಳಿತಾಯಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ, ಬ್ಯಾಂಕ್/ಕಂಪನಿ ಠೇವಣಿಗಳು, ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಪೊರ್ಟ್‌ಫೊಲಿಯೊ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಇರದ ಬಾಂಡುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದ ಮೃತರ ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ತಡೆರಹಿತ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಿಕೆ/ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಮೃತರ ವಾರಸುದಾರರು/ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *