ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ

ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಆಸ್ತಿ/ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

contact us
wpChatIcon