ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಚಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಸೇವೆಗಳು, ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಪ್ರೊಬೇಟ್, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *