रैशनल ऑफ़ आवर लोगो

फिंगरप्रिंट चिरस्थायित्व दर्शवते. बोट उचलल्यानंतरही त्याचा “ठसा” राहून जातो.

फिंगरप्रिंट म्हणजे वारसा हस्तांतरण करण्यास सक्षम करून, वारसाचा जतन करण्याची आमची खात्री.

wpChatIcon