ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നീഡ്സ് - (ഐ-നീഡ്)

Play Video about i-need

മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതുമായ സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആധാരങ്ങളും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മരണപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ മരണപ്പെട്ടയാളുടെയോ രക്തബന്ധുക്കളുടെയോ നിയമപരമായ അവകാശിയുടെയോ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പിൻഗാമിയുടെയോ സഹായത്തോടും പിന്തുണയോടും കൂടി, INSPL  കുടുംബവുമായി ചേർന്ന് മരിച്ചയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതോ കൈവശമുള്ളതോ ആയ ഇന്ത്യയിലെ ആസ്തികളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഡാറ്റയും ശേഖരിക്കുന്നു. ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം, കൈവശാവകാശം എന്നിവയിലൂടെ ആസ്തികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുമുള്ള ജോലി ആരംഭിക്കുന്നു.

മരണപ്പെട്ടയാൾക്ക് ഒരു വിൽപ്പത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രായോഗിക പിന്തുണയും  നൽകിക്കൊണ്ട് വിൽപ്പത്രം നടപ്പാക്കിയവരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും.

മരണപ്പെട്ടയാൾ ഒസ്യത്ത് എഴുതി വെയ്ക്കാതെ മരണപ്പെട്ടാൽ (വിൽപ്പത്രമോ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമ രേഖയോ ഇല്ലാതെ), അധിക ചെലവിൽ എംപാനൽ ചെയ്ത അഭിഭാഷകരുടെ ശൃംഖലയുടെ സഹായത്തോടെ പിന്തുടർച്ചാവകാശം, അനന്തരാവകാശം മുതലായവയുടെ മുഴുവൻ നിയമ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കാൻ INSPL സഹായിക്കും.

INSPL ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പങ്കാളിയുടെ അനന്തരാവകാശം നേടാനായി പ്രവർത്തിക്കും, അതിനാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പങ്കാളിക്ക് മാത്രം ഒരു വിൽപത്രത്തിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് നൽകും. മരണപ്പെട്ടയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് (പങ്കാളി ഒഴികെ) കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, INSPL സേവനങ്ങൾ ഗുണഭോക്താവിന് വിൽ‌പത്രം പ്രകാരം ആസ്തികൾ കൈമാറുന്ന പരിധിയിലും, വിൽപത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമപ്രകാരം നിയമാനുസൃത ഗുണഭോക്താവിനുമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും.

പ്രോസസ്സ് ഫ്ലോ

സർവീസ്
പ്രൊപ്പോസൽ
സ്വീകരിക്കുന്നു

NDA-യുടെ
നിർവ്വഹണം

എൻഗേജ്മെന്റ്
ഫീസ്
അടയ്ക്കൽ

ഡാറ്റ/വിവരങ്ങൾ
സമർപ്പിക്കൽ

നിർണയവും
സ്ഥിരീകരണവും

എക്സിക്യൂട്ടറെ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുക

മരിച്ചയാളുടെ
പേരിൽ എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും നടത്തുക

സമർപ്പിക്കലും
തുടർ നടപടിയും

ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് വിൽപത്രം (ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പങ്കാളിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം)

Engagement Fee

for Individuals

*(payable in advance, per Pan Card/ person)

Tariff : Rs. 1,80,000
Taxes (@18%): Rs.32,400
TOTAL : Rs. 2,12,400* @

* per PAN (Client) -payable in advance @ plus Out of Pocket expenses , billed on actuals (intermittently) for franking / stamping / registration / notary public charges/lawyers fees for affidavits / indemnity/ surety and any other documentation drafting etc.

Engagement Fee

for Institutional Clients

INSPL has entered into an alliance with corporates, banks , financial institutions to provide services to their employees and customers at Preferred Terms. Hence, if you are either an employee or a customer / client of such specified entities you can avail the services at Preferred Terms.

institutional-clients-img

എക്സ്ക്ലൂസീവ് പാർട്ണർ നെറ്റ്‌വർക്ക്

ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ പങ്കാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേക നെറ്റ്‌വർക്ക്, അതായത്. നിയമ, നികുതി, നിക്ഷേപ ഉപദേശക ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ്, ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് മുതലായവ.

ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ

റെഗുലേറ്ററി, ഇൻഷുറൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ, ലീഗൽ & കംപ്ലയൻസ് ഫംഗ്‌ഷനുകളിൽ ടീമിന് വിപുലമായ പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്. ഉപദേശകരുടെയും മെന്റർമാരുടെയും ബോർഡിന്റെ വിശ്വാസ്യത സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയും വളർത്തുന്നു

സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം

ഡാറ്റാ സുരക്ഷ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യക്ഷമതാ നില നിലനിർത്തുന്നതിന് മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും ബിസിനസ് പ്രക്രിയകളുടെയും മികച്ച ഉപയോഗം.

വിശ്വാസ്യത - POA ഇല്ല

ഏത് സ്കെയിലും അളവും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വോളിയത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രക്രിയകൾ ശക്തമാണ്. ഈ സിസ്റ്റം ക്ലയന്റ് പ്രതികരണത്തെ ടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതുവഴി പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസേഷൻ എന്ന ആശയം ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

വൺ സ്റ്റോപ്പ് ഷോപ്പ്

അനന്തരാവകാശവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു.

കുറഞ്ഞ നിർവ്വഹണ സമയം

കുറവ് നിർവ്വഹണ സമയം നൽകുന്നതിന് പ്രോസസ്സുകളുടെ ക്രമവൽക്കരണവും ഒപ്ടിമൈസേഷനും: PIC-യുടെ കാര്യത്തിൽ 90 ദിവസത്തിൽ താഴെയും ഐ-നീഡ് സേവനത്തിൽ 120 ദിവസത്തിൽ താഴെയും.
wpChatIcon